Χώρος Μελέτης

Η Προ-παιδεία έχει σχεδιαστεί κατάλληλα για να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του παιδιού. Τα παιδιά προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία αναφέρεται σε δυσκολίες στον λόγο και στην ομιλία.  Με συγκεκριμένη  μεθοδολογία επεμβαίνει και βοηθά την αποκατάστασή τους.

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο τη θεραπευτική προσέγγιση  και μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Επικοινωνία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2130330588

6976489181