Ατομική Μελέτη

Girl with Teacher

Η ατομική μελέτη συστήνεται όταν υπάρχουν γνωστικά κενά ή όταν χρειάζεται για την ενίσχυση των σχολικών επιδόσεων. Οι χρόνοι διεξαγωγής και οι στόχοι που θα τεθούν θα είναι υπό συνεννόηση με τον υπεύθυνο του προγράμματος.