Λογοθεραπεία

Abacus

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας (λεκτικής και μη ), ομιλίας, λόγου και μάσησης –κατάποσης (δυσφαγία) σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών ( νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική).

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά στόχος της λογοθεραπείας είναι η αποτροπή γλωσσικών προβλημάτων, τα οποία κατά την πορεία του παιδιού μέσα στην οργανωμένη σχολική πράξη επηρεάζουν αρνητικά τη μάθηση, την επίδοση και την κοινωνική συμπεριφορά.

Οι τομείς που αξιολογούνται όταν υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας ή κατάποσης είναι οι εξής:

  • Λόγος (μορφή, περιεχόμενο, χρήση) τόσο ως προς την χρήση του όσο και ως προς την παραγωγή

  • Ομιλία (άρθρωση)

  • Ροή (ρυθμός)

  • Φωνή (ύψος, ένταση, αντήχηση, σταθερότητα, φώνηση, αναπνοή)

  • Ακοή (ζητάμε εξέταση από ακουολόγο)

  • Κατάποση (για την διάγνωση προβλήματος δυσφαγίας)

  • Μη λεκτική επικοινωνία (βλεμματική επαφή, έκφραση προσώπου, στάση σώματος)

  • Άλλες περιοχές που λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση (νοητική ικανότητα, κινητικότητα, ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, γενικότερη συμπεριφορά του ατόμου)

Elementary Classroom

Τι είναι η θεραπευτική παρέμβαση;

Βασική προϋπόθεση για την θεραπευτική αγωγή ενός ατόμου με διαταραχή στην επικοινωνία είναι η γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, η σωστή αξιολόγηση όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο εντοπισμός των κενών, η προετοιμασία για το στάδιο της θεραπείας και ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων της παρέμβασης.

 

Οι στόχοι της λογοθεραπείας καθορίζονται κυρίως από τις ανάγκες του ατόμου, τις ατομικές τους δραστηριότητες, τις δυνατότητες του περιβάλλοντος του ( γονείς, σχολείο, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον) και προσαρμόζονται σε αυτές. Η πραγμάτωση των θεραπευτικών στόχων απαιτεί συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγικές παρέμβασης. Για τον λόγο αυτό προτεραιότητες του λογοθεραπευτή θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση των μαθησιακών και εξελικτικών προϋποθέσεων του ατόμου, το πλάνο θεραπευτικής αγωγής, η συλλογή κατάλληλου για τη θεραπεία υλικού, αλλά και το μέρος που θα λαμβάνει χώρα η θεραπεία.