Μελέτη Δημοτικού

playroom1.jpg

Η μελέτη θέτει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη γνωστική διαδικασία, την αφομοίωση των πληροφοριών και την εμπέδωση της διδακτέας ύλης μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και δραστηριότητες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

  • Ολιγομελή τμήματα 4-6 ατόμων με βάση το δυναμικό του κάθε παιδιού.

  • Παραλαβή από το σχολείο που σας εγγυάται την ασφάλεια των παιδιών σας.

  • Καθημερινή σχολική προετοιμασία σε όλα τα μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Ξένες Γλώσσες κλπ

  • Ενίσχυση των μαθητών με ασκήσεις και υποστηρικτικό υλικό

  • Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, έμφαση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο

  • Εκμάθηση στρατηγικών μελέτης, απομνημόνευσης και οργάνωσης του χρόνου με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του παιδιού.

  • Προετοιμασία των παιδιών για τα διαγωνίσματα

Ημερήσιο Πρόγραμμα

Ωράριο
Περιγραφή

13:15

Παραλαβή των παιδιών από το σχολείο
(Εξυπηρετούμε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων)

13:30-14:00

Σερβίρισμα Φαγητού και χρόνος ξεκούρασης

14:00-16:30*

Προετοιμασία για την επόμενη μέρα σε όλα τα Μαθήματα

*Ο χρόνος που χρειάζεται κάθε παιδί διαφοροποιείται και διευρύνεται ανάλογα με τις ανάγκες του

16:30-18:00

Χρόνος αποχώρησης

Τα παιδιά που παραμένουν στον χώρο μεταφέρονται στο playroom,όπου έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε ομάδες επιτραπέζια και επιδαπέδια εκπαιδευτικά παιχνίδια, να διαβάσουν ένα βιβλίο ή να ζωγραφίσουν.